SPALANIE - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
w Białymstoku
Przejdź do treści

SPALANIE

PORADNIK DZIAŁKOWCA

Ustawa "antysmogowa"
Ustawa jest prawem powszechnym i obowiązuje każdego. Inne akty prawne muszą być z nią zgodne.
Palenie pochodzących z działki części roślin powodowało zadymianie okolicy, a przez to przyczyniało się do emisji zanieczyszczeń.  W trosce o środowisko naturalne, a także i zdrowie działkowców i mieszkańców miast, w nowym Regulaminie ROD, który został uchwalony 1 października 2015 r. Krajowa Rada wprowadziła całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Podstawa prawna:
Regulamin ROD § 68 pkt 5, który mówi: „zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych”
-  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. art. 10 ustęp 20.
-  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 1, 55 i 191
-  Uchwała Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białegostoku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu § 3 p. 1 i 2, które zabraniają spalania wszelkich odpadów i wypalania traw przez cały rok.


Darmowy licznik odwiedzin
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail: rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
rodzwirkiwigury@gmail.com
Wróć do spisu treści