KOMUNIKATY - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
w Białymstoku
Przejdź do treści

KOMUNIKATY

AKTUALNOŚCI

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zarząd ROD „Żwirki i Wigury” prosi o kontakty drogą telefoniczną lub elektroniczną.

25.03.2020
OTWARCIE WODY
Planujemy uruchomienie wewnętrznej sieci wodociągowej ok. 14-16 kwietnia 2020 r. Szczegóły będą na tablicach informacyjnych i w SMS-ach.24.03.2020
KOMUNIKAT
Szanowni Działkowcy zanim nie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze w roku 2020, nie możemy wprowadzić opłat,które odzwierciedliłby rzeczywiste potrzeby naszego Ogrodu. W związku z powyższym Zarząd zwraca się z prośbą o wnoszenie zaliczkowych opłat ogrodowych w kwotach z roku 2019.
Po ustaleniu wysokości nowych składek dokonacie Państwo stosownych korekt.

    Jeżeli warunki pozwolą WZS odbędzie się 25 kwietnia 2020.
Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną i w SMS-ach


01.10.2019

ZAWIADOMIENIE
Dnia  12.10.2019  od godz. 9.00  do godz. 12.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.
Prosimy o udostępnienie liczników do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok
                                                                                            RE Białystok Miasto
29.09.2019
UWAGA
Zarząd Ogrodu informuje, że miesiąc październik jest ostatnim miesiącem w roku, w którym wywożone są odpady z naszego ogrodu.Prosimy nie zostawiać śmieci w wiacie. Od listopada 2019 do nowego sezonu nagromadzone śmieci działkowcy wywożą we własnym zakresie.
Zarząd ROD
26.09.2019
UWAGA
Na terenie Ogrodu trwają prace ekipy Zakładu Energetycznego.W zwiazku z powyższym blokady wjazdu będą otwarte do soboty 28 września włącznie.
Zarząd ROD
07.09.2019
KOMUNIKAT
Dnia 4 września 2019r., nasz Ogród wizytowała Straż Miejska,która otrzymała najprawdopodobniej anonimowe zawiadomienie o nieprawidlowym odprowadzeniu nieczystości do rowu melioracyjnego w okolicach działek 197-198 i 185-186. Tego dnia Straż Miejska nieprawidłowości nie stwierdziła. Zarząd Ogrodu przypomina ,że podstawą prawną sankcji za nielegalne odprowadzanie ścieków reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

03.09.2019
UWAGA

Działkowcy ,którzy od roku 2019 są użytkownikami działek na naszym ogrodzie ,a nie odbyli szkoleń organizowanych przez OZP PZD w Białymstoku proszeni są o kontakt z biurem Ogrodu w celu wypisania skierowań na w/w szkolenie.
Zarząd ROD

14.05.2019


10.04.2019
UWAGA

Pierwsze puszczenie wody na Ogród odbędzie się 13 kwietnia 2019 r., o godzinie 8.30.
Prosimy działkowców o przybycie i kontrolę armatury w obrębie własnej działki jak i sąsiadujących.
Proszę zgłaszać wszelkie zauważone nieszczelności na terenie Ogrodu.
13 kwietnia 2019r., od godziny 9.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej.
Zarząd Ogrodu

13.03.2019
KOMUNIKAT
Zarząd Ogrodu informuje działkowców ,którzy ponieśli szkody spowodowane przez dziki o możliwości pobrania niezbędnych dokumentów celem złożenia wniosku o odszkodowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Wniosek o odszkodowanie do pobrania - ( TUTAJ )28.12.2018
INFORMACJA
Od 28 grudnia 2018 r., jesteśmy bezpieczniejsi na naszym Ogrodzie.
Podpisaliśmy umowę z Firmą Solid Security i zrealizowaliśmy pierwszy etap wdrażania monitoringu wizyjnego.
Kamery obserwują bramę wjazdową nr 3, plac wokół śmietnika, plac fitness wraz z budynkami gospodarczymi oraz plac parkingowy między bramami nr 2 i 3.
Wiosną 2019 roku zostaną zamontowane kamery obserwujące wjazdy oraz teren przylegający do bram nr 1 i nr 2. W dalszym etapie zostaną zamontowane kamery na głównych alejach Ogrodu.
Docelowo mamy posiadać na ogrodzie 16 kamer monitorujących nasze bezpieczeństwo.

            

30.10.2018
INFORMACJA
Zarząd Ogrodu informuje, że miesiąc październik jest ostatnim miesiącem w roku, w którym wywożone sa odpady z naszego ogrodu.

09.10.2018
UWAGA
Działkowcy ,którzy ponieśli straty związane z obecnością dzików na Ogrodzie mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania od Marszałka Województwa Podlaskiego.
Stosowane dokumenty ( czytaj... )
Zarząd ROD

08.10.2018
ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD przypomina ,że woda na Ogród będzie zamknięta 15 pażdziernika 2018r.
Jeżeli warunki pogodowe pozwolą istnieje możliwość ,iż powyższy termin przesuniemy o kilka dni.
Prosimy wzmóc prace związane z zakończeniem sezonu na działkach.
Zarząd ROD
04.10.2018
ZAWIADOMIENIE
Dnia  06.10.2018   od godz. 9.00  do godz. 12.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.
Prosimy o udostępnienie liczników do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
                                                                                             RE Białystok Miasto

02.10.2018
PISMO W SPRAWIE DZIKÓW
Zarząd Ogrodu dziękuje Państwu za poparcie i  podpisy pod petycją w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki.Petycję wraz z listem złożyliśmy do Zarządu Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.
Pismo ORP PZD do Prezydenta Miasta Białegostoku ( tutaj... )

21.08.2018
Dzień Działkowca  
odbędzie się dnia 1 września 2018 o godz.12.00


Planowane są konkursy z nagrodami  :
- najpiękniejszy jesienny bukiet kwiatowy ( kryteria: skład bukietów,kompozycja oraz estetyka staranność i kreatywność wykonania bukietu )
- jesienny kosz zdrowia (kryteria: kompozycja warzyw i owoców,rodzaje i różnorodność użytych produktów,jakość i świeżość produktów,dobór kosza do ekspozycji zawartości,elementy dekoracyjne oraz ogólne wrażenie estetyczne )
- najlepsza nalewka z owoców wyhodowanych na działce ( pojemność min. 0,2 l
- konkurs na najlepsze ciasto ( kryteria : uczestnicy konkursu przygotowują jedną blaszkę ciasta ( rozmiar blaszki dowolny ) , obowiązek dołączenia receptury wg. której ciasto zostało sporządzone )
- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze działki naszego Ogrodu
Uczestnicy konkursów powinni zgłosić swój akces do godz. 11.00 dn. 01.09.2018 r.
UWAGA
Osoby spoza ogrodu proszone są o wpisanie się na listę oraz wniesienie  opłaty skarbnikowi w wysokości 20 zł
Informacja tel. 533 377 995


16.08.2018
KOMUNIKAT

Zarząd Ogrodu jest w stałym kontakcie z Firmą Grot.W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informcję,iż postępuje odławianie dzików. Mamy nadzieję,że już wkrótce zauważymy poprawę bezpieczeństwa na naszym ogrodzie.

04.08.2018
UWAGA

W dniu 7 sierpnia 2018 r. , od godziny 7.00 - 15.00 nie będzie prądu na terenie naszego Ogrodu.

19.06.2018
UWAGADziki przebiegają ulicę Ciołkowskiego i wchodzą na nasz teren.Prosimy zamykać dokładnie bramki i bramy wjazdowe na Ogród.Wstawiliśmy siatkę na cieku wodnym przechodzącym pod ogrodzeniem w obrębie bramy NR II, co powinno w znacznym stopniu ograniczyć możliwość wtargnięcia zwierząt.
Jeżeli zauważycie państwo nieproszonych gości prosimy zachować spokój , nie zbliżać się i nie prowokować .
Proszę dzwonić do Firmy Grot specjalizującej się w odławianiu dzikich zwierząt. Nr tel. 604 965 169
Zarząd ROD
18.06.2018
UWAGA
ROZKODOWANE PILOTY DO BRAM WJAZDOWYCH

Osoby, które stwierdzą powyższy fakt powinny zgłosić się do gospodarza ogrodu.Problem może dotyczyć bramy wjazdowej NR III ,gdyż w miesiącu maju był wymieniony uszkodzony panel sterownika.Wjazd bramami nr II i I odbywa się bez problemu.
Ponowne programowanie odbędzie się  28-30 czerwca 2018 r.

25.04.2018
REGULAMIN POBORU WODY
Kolejny raz zdarzają się próby wymuszenia na Zarządzie Ogrodu napraw armatury znajdującej się na prywatnych działkach.
 
Przypominamy, że od roku 2016 posiadamy uchwalony na WZS Regulamin korzystania z poboru wody na terenie naszego ROD, w którym jasno określono powinności Zarządu jak i działkowców.
 
Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych problemów.

24.04.2018
UWAGA
W związku z dużą ilością awarii po sezonie zimowym plombowanie wodomierzy Zarząd Ogrodu wstępnie przewiduje w okresie od 7 do 12 maja 2018 roku. Szczegóły w komunikatach SMS oraz telefonicznie.

18.04.2018
AWARIA
W dniu dzisiejszym o godzinie 16.15 zlokalizowano dużą awarię na rurociągu wewnętrznym w okolicach pierwszej bramy wjazdowej.
Ponowne puszczenie wody przewidujemy 19 kwietnia o godzinie 16 -17. ...tutaj


16.04.2018
ZAPROSZENIE
Zarząd Ogrodu serdecznie zaprasza wszystkich działkowców do wzięcia udziału w konkursie ( Uchwała WZS Ogrodu nr 9/2018 ) na nadanie nazw głównym alejekom naszego pięknego Ogrodu.
Roztrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas obchodów Dnia Działkowca.Głosować nad propozycjami nazw będą wszyscy obecni na uroczystości.

15.04.2018

Dziękujemy działkowcom za liczne przybycie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogrodu oraz aktywny udział w podejmowaniu ważnych decyzji.
Po raz pierwszy od listopada 2014 roku, gdy stanęliśmy wówczas przed decyzją o wyborze stowarzyszenia zarzadzającego  mieliśmy tak wspaniałą frekwencję.
Informujemy ,że liczba działek na Ogrodzie powiększyła się do 260, a teren zagospodarowany o 210 m kw. ( Uchwała WZS Ogrodu nr 8/2018 )
Opłaty ogrodowe obowiązujące w bieżącym roku - ...tutaj  ( Uchwała WZS Ogrodu nr 3/2018 )


11.04.2018
UWAGA

Pierwsze puszczenie wody na Ogród odbędzie się 18 kwietnia 2018 r., o godzinie 15.00.
Prosimy działkowców o przybycie i kontrolę armatury w obrębie własnej działki jak i sąsiadujących.
Prosimy zgłaszać wszelkie zauważone nieszczelności na terenie Ogrodu.
Zarząd Ogrodu


10.04.2018
UWAGA
Przypominamy ,iż obowiązuje ustawa antysmogowa.W związku z powyższym na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz palenia ognisk. - ...tutaj
Odpady zielone powstałe na działce kompostujemy lub składujemy w miejscu do tego wyznaczonym w foliowych workach natomiast cieńkie gałęzie w związanych pakietach o długości 1,5 m , a grube również związane w pakietach  metrowych.

30.03.2018
UWAGA
Zarząd Ogrodu poszukuje wykonawcy monitoringu wewnętrznego.


12.03.2018
ZAWIADOMIENIE


10.02.2018
UWAGA
Posiadamy wózek do przewozu rzeczy przez działkowców.
Informacja ws. wypożyczenia u gospodarza Ogrodu tel. 606 481 623

20.11.2017
UWAGA
Obowiązuje zakaz wjeżdżania na alejki wewnętrzne Ogrodu.Działkowcy proszeni są o parkowanie pojazdów na wyznaczonych miejscach parkingowych.
Szczegóły - tutaj

03.10.2017

ZAWIADOMIENIE
Dnia   07.10.2017  od godz.  10.00  do godz. 13.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.Prosimy o udostępnienie liczników do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A.Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13     15-950  Białystok
Centrum Zgłoszeniowe (+48 85) 6766100
Faks: (+48 85) 6766109
e-mail: uz1.ob@pgedystrybucja.pl


25.08.2017
UWAGA
 
Działkowców korzystających z bramy wjazdowej Nr 3 prosimy o szczególną uwagę oraz ograniczenie wjazdów i skorzystanie z bram Nr 1 i  2.Od czwartku (24.08) mamy dużą awarię rurociągu doprowadzającego wodę do szaletu ogrodowego i biura. W związku z powyższym będą wykonywane prace budowlane na w/w odcinku. Zakończenie prac przewidziane jest na wtorek (29.08)
 
Zarząd OgroduDarmowy licznik odwiedzin
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail: rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
rodzwirkiwigury@gmail.com
Wróć do spisu treści