Prawo PZD - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

im. Żwirki i Wigury w Białymstoku
Przejdź do treści
Prawo i dokumenty PZD

W tej części znajdziecie Państwo akty prawne PZD , regulaminy naszego
ogrodu oraz wzory niezbędnych dokumentów .

Ustawa o ROD
Statut PZD
Regulamin PZD
Regulamin Ogrodu
Regulamin wodny Ogrodu
Umowa
Umowa przeniesienia praw do działki

Wniosek
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia
praw do działki.

Deklaracja
Deklaracja członkowska PZD

Jak kupić działkę  ... czytaj
Czego nie wolno na ogródkach działkowych? ... czytaj
Prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym w przypadku śmierci działkowca
Prawo do działki nie podlega dziedziczeniu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Regulacje wobec najbliższej rodziny na wypadek śmierci działkowca określa odrębna ustawa.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych szczegółowo reguluje tryb postępowania w przypadku śmierci osoby mającej prawa do działki.
Gdy umiera jeden z małżonków, a oboje mieli prawo do działki, zachowa je żyjący współmałżonek. Jeśli wdowa lub wdowiec takiego prawa nie posiada, ma możliwość jego uzyskania . Wystarczy, że w terminie do sześciu miesięcy od dnia śmierci współmałżonka złoży oświadczenie do zarządu swojego rodzinnego ogrodu działkowego (. Jeśli nie złoży takiego oświadczenia lub jest konkubiną/konkubentem, prawo do działki wygasa.

Jeśli działkowiec chce, aby działkę przejął np. wnuk, sprawa się nieco komplikuje, gdyż nie można wskazać następcy na wypadek śmierci. Jeżeli oboje małżonkowie mają prawo do działki, zachowa je żyjący współmałżonek. Dopiero gdy nie złoży on oświadczenia, roszczenie o przejęcie działki będą mieli pozostali bliscy zmarłego, w tym również jego wnuki. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o tym, kto otrzyma to prawo, decyduje sąd, biorąc pod uwagę to, czy dana osoba korzystała z działki wraz ze zmarłym.

Bezpieczniejszym sposobem jest dokonanie za życia darowizny - także na rzecz niespokrewnionej osoby. Stowarzyszenie ogrodowe może jednak odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw "z ważnych powodów".
Wniosek
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej
ze współmałżonkiem działkowca

Zgoda użytkownika
Zgoda działkowca na podpisanie przez
współmałżonka umowy dzierżawy.

Wniosek
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki
po zmarłym działkowcu

Oświadczenie
Oświadczenie o wstąpieniu prawa do działki po
zmarłym współmałżonku.

Dokumenty PZD
Znajdziecie tu Państwo takie dokumenty jak:

  • Zamiana praw do działek                                       pobierz
  • Wniosek do UM w sprawie odszkodowań          /biuro/
  • Mapki,plany itp.                                                          /biuro/

.
ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok
NIP 966-14-20-011

rodzwirkiwigury@gmail.com
Żwirki i Wigury
Prezes
533 330 001
Skarbnik
533 377 995
Gospodarz
534 877 387
Wróć do spisu treści