Zakaz palenia - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

im. Żwirki i Wigury w Białymstoku
Przejdź do treści
Ustawa antysmogowa
Ustawa jest prawem powszechnym i obowiązuje każdego. Inne akty prawne muszą być z nią zgodne.
Palenie pochodzących z działki części roślin powodowało zadymianie okolicy, a przez to przyczyniało się do emisji zanieczyszczeń.  W trosce o środowisko naturalne, a także i zdrowie działkowców i mieszkańców miast, w nowym Regulaminie ROD, który został uchwalony 1 października 2015 r. Krajowa Rada wprowadziła całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Podstawa prawna:
Regulamin ROD § 68 pkt 5, który mówi: „zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych”
-  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. art. 10 ustęp 20.
-  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 1, 55 i 191
-  Uchwała Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białegostoku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu § 3 p. 1 i 2, które zabraniają spalania wszelkich odpadów i wypalania traw przez cały rok.
ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok
NIP 966-14-20-011

rodzwirkiwigury@gmail.com
Żwirki i Wigury
Prezes
533 330 001
Skarbnik
533 377 995
Gospodarz
534 877 387
Wróć do spisu treści