Wydarzenia biezace - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

im. Żwirki i Wigury w Białymstoku
Przejdź do treści

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Zarząd ROD Żwirki i Wigury prosi o kontakty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.01.03.2021


Zapraszamy działkowców na pokaz cięcia korekcyjnego jabłonek, który odbędzie się 6 marca 2021 o godz. 11.15
Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w zajęciach, jak również chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt telefoniczny z biurem ogrodu.
Link do filmów z pokazu cięcia - tutaj...

07.12.2020
UWAGA

Z powodu modernizacji podjazdu w  dniach od 7 do 9 grudnia będzie utrudniony wjazd pojazdów na teren ogrodu przez bramę numer 1.
Prosimy korzystać z bram wjazdowych nr 2 i 3.

       


09.11.2020
Odpowiedź Zarządu Komunikacji Miejskiej w/s wiaty03.11.2020
Poszukujemy wykonawcy

Zarząd ROD poszukuje wykonawcy budowlanego w celu naprawy podjazdu na bramie nr 1.
Oferty prosimy składać elektronicznie na adres rodzwirkiwigury@gmail.com
Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio pod numer 533 330 001  
Zarząd Ogrodu

Konkurs Okręgowy "Wzorowy kompostownik-jesień 2020"

Zrób zdjęcia przedstawiajace Twój kompostownik lub ciekawy sposób zagospodarowania odpadów zielonych ( gałęzi,spadów owocowych itp. ).Odpowiedz na pytanie : "Dlaczego warto kompostować ?"
Prześlij wszystko na adres mailowy pzdpodlaski@gmail.com
        NAGRODY:
I   m-sce      -    600 zł
II  m-sce      -    400 zł
III m-sce      -    200 zł
IV-X m-sce  -    100 zł
XI-XX m-sce -  nagrody rzeczowe

Nagrodzeni w konkursie - Czytaj...

01.07.2020
Epidemia a walne zebrania ROD

Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące walnych zebrań. Ich organizacji w „zwykłym” trybie to ryzyko dla zdrowia, a nawet życia działkowców;  często też naruszenie przepisów epidemiologicznych. Dlatego KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD.
Jej efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD.

23.06.2020
NOWE OGRODZENIE

W związku z koniecznością przeniesienia ogrodzenia zakończono pierwszy etap inwestycji. Pozostało jedynie wprowadzić naciągi i zainstalować tuż nad ziemią odstraszacze dzików w postaci drutu kolczastego . Prace były prowadzone metodą mieszaną. Część zadań wykonali działkowcy, za co Zarząd składa ogromne podziękowania, a część na umowę zlecenie.
Przy okazji zwracamy się z prośbą do działkowców o wnoszenie  zaliczek na poczet tegorocznej opłaty ogrodowej ,gdyż niezaplanowana w naszym budżecie inwestycja pomimo podjętych starań pochłonęła znaczne środki finansowe.

     


22.06.2020

UWAGA  BURZE

Zarząd ROD ostrzega przed skutkami nawałnic. Działkowcy ,którym drzewa rosnące wokół altanek i na terenie ogródka "wymknęły się spod kontroli" powinni rozważyć opcję ich wycięcia. Niech przestrogą będzie sytuacja po ostatniej burzy i złamane drzewo na działce jednego z naszych użytkowników. Zniszczeniu uległo również ogrodzenie Ogrodu na długości około 15 mb.05.06.2020

WNIOSEK DO PREZYDENTA

Zarząd ROD podjął kolejną próbę wpłynięcia na kształt planu zagospodarowania Krywlan na styku granic z naszym Ogrodem. Jak wiemy konsekwencje przesuniecia granic będą bardzo odczuwalne dla użytkowników mających działki bezpośrednio przy ogrodzeniu okalającym jak i rzecz jasna całego Ogrodu. Liczymy na dobrą wolę Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego oraz podległych mu Urzędników.
List do Pana Prezydenta. ../ tutaj /

30.04.2020
Komunikat Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  
w sprawie nadchodzącej suszy

Tegoroczna zima zamiast uzupełnić zasoby wody w glebie jeszcze bardziej ją wysuszyła. Dodatkowo widzimy brak opadów w miesiącach wiosennych. Sytuacja jest dramatyczna, problemy związane z suszą dotknął każdego działkowca.

27.04.2020
ZIELONY KOSZMARSzanowni Działkowcy, kontener na odpady zielone miał nam pomóc zmagać się z ustawą smogową i generalnie problemem palenia i zadymiania na ogrodzie. Przez dwa sezony nie było problemów ze zrozumieniem do czego służy i jak własciwie korzystać z tego kosztownego udogodnienia. Co się stało w tym roku? Dlaczego działkowcy zasypują parking i plac gałęziami ? Przypominamy kontener nie służy do generalnego sprzątania swoich działek,a jedynie do wyrzucania materiałów zielonych, których nie powinno się kompostować oraz niewielkich nadwyżek , niemieszczących się w kompostowniku. Po drugie jeżeli kontener jest zapełniony, proszę nie zostawiać materiałów zielonych obok kontenera. Po trzecie jeżeli ktoś robi generalne porządki, czyli przycina dużo drzew i krzewów zobowiązany jest do wykupienia własnego kontenera. Po czwarte worki z trawą, liśćmi itp., nie mogą być cięższe niż 20 kg, a gałęzie maksymalnej długości jednego metra i powiązane w pęczki.
Prosimy o wyobraźnię. Jeżeli nadal będziemy sami siebie zasypywać Zarząd Ogrodu zobowiązany będzie do podjęcia stosownych kroków z rezygnacją z kontenera włącznie.
Zarząd  ROD

15.04.2020
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo w związku z koniecznością rozliczenia opłat za energię elektryczną prosimy o podawanie wskazań licznika energii elektrycznej ikasentowi PGE nr tel. 607 189 637 w terminie do 28 kwietnia 2020.
PGE Oddział Białystok

07.04.2020
UWAGA
Uruchomienie wewnętrznej sieci wodociągowej nastąpi 14 kwietnia 2020 r., o godzinie 15.00. Prosimy o zamontowanie brakującej armatury.

03.04.2020
Komunikat
Krajowego Zarządu PZD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.

25.03.2020

OTWARCIE WODY
Planujemy uruchomienie wewnętrznej sieci wodociągowej ok. 14-16 kwietnia 2020 r. Szczegóły będą na tablicach informacyjnych i w SMS-ach.

24.03.2020
WYŻSZE OŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI
Drodzy działkowcy.Informujemy,iż na mocy nowej ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Uchwały Rady Miasta Białystok Nr XVIII/290/19 z dnia 20.12.2019 r., wchodzą w życie nowe miesięczne opłaty za wywóz odpadów uchwalone przez Radę Miasta Białystok.
Nowo uchwalona miesięczna opłata w przypadku naszego Ogrodu wzrasta o 240 % miesięcznie w stosunku do opłat wnoszonych w 2019 roku.

23.03.2020
KOMUNIKAT
Szanowni Działkowcy zanim nie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze w roku 2020, nie możemy wprowadzić opłat,które odzwierciedliłby rzeczywiste potrzeby naszego Ogrodu. W związku z powyższym Zarząd zwraca się z prośbą o wnoszenie zaliczkowych opłat ogrodowych w kwotach z roku 2019. Po ustaleniu wysokości nowych składek dokonacie Państwo stosownych korekt.

17.03.2020
KONIECZNOŚĆ PRZESUNIĘCIA GRANIC OGRODU

Powiadomienie ws. niewłaściwego
przebiegu granicSzanowni Państwo, zrealizował się czarny scenariusz. Od kilku lat funkcjonowaliśmy ze świadomością, że granice naszego ogrodu od strony lotniska zostały błędnie wytyczone na etapie zakładania. Niestety nie działa w naszym przypadku prawo nabycia własności przez zasiedzenie w związku z powyższym chcemy jak najniższym kosztem przesunąć ogrodzenie bez większych nakładów i niepotrzebnego inwestowania. Planowane prace chcielibyśmy zrealizować w systemie gospodarczym i tylko od Państwa zaangażowania będzie zależało jakie środki pozostaną na koncie Ogrodu.
Pierwszy etap przewiduje wstawienie około 150 metalowych słupków i rozciągnięcie nowej siatki ogrodzeniowej na długości ok.310 metrów. W drugim etapie poprowadzimy siatkę o długości ok.344 mb i wstawimy około 170 słupków.Wylewki betonowe oraz naciągi zgodnie ze specyfikacją inwestycji.
Priorytetem jest wykorzystanie materiałów z rozbieranego ogrodzenia o ile stan techniczny pozwoli na ich powtórne użycie.
Prace związane z przenoszeniem ogrodzenia będą prowadzone w taki sposób, by nie dopuścić do sytuacji, że Ogród nie będzie chroniony.
Pierwszy etap musimy zrealizować na przełomie maja/czerwca 2020 roku. Drugi etap realizowany będzie w roku 2021,gdyż napotykamy ogromny problemem, jakim jest wytyczenie drogi ppoż. rozpoczynającej się od działki nr 192 , a kończącej na działce nr 256.
Osiemnaście działek zmieni powierzchnię użytkową.

  Miejski System Informacji Przestrzennej oraz działki dotknięte zmianą powierzchni użytkowej po wytyczeniu nowej granicy. Zakładana szerokość alejki  zewnętrznej 3,5 metra.
W chwili obecnej trwa szacowanie kosztów i pewne jest, iż ww. niezaplanowana inwestycja będzie jednym z elementów podwyższających opłatę ogrodową na rok 2020.

02.03.2020
ODPOWIEDŹ ZARZĄDU BKM
W SPRAWIE WIATY PRZYSTANKOWEJ

Powiadomienie
ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok
NIP 966-14-20-011

533 330 001
rodzwirkiwigury@gmail.com
Żwirki i Wigury
Wróć do spisu treści